Abdullah Bin Mubarak (Rahimahullah) (M.181 Hijri) Ka Aqeeda:

Ali Bin Al-Hussain Shaqiq (Rahimahullah) farmate hai kii: Main ne Imam Abdullah Bin Mubarak say sawal kiya:
كيف ينبغى لنا أن نعرف ربّنا عزّوجلّ؟
Humain Apne Rab Azzwajal ko kis tarha pahchana chahiye?

Toh Abdullah Bin Mubarak ne jawab diya:
قال: على السّمابعة على عرشه، بائن من خلقه ، ولا نقول كماتقول اجهميّة: انّه هاهنا مى لأرض

(Allah Ta’alah) Saatway (7th) asmaan k upar Apnay Arsh par hai, Apne mukhlooq say juda hai, Hum jahmeyu ki tarha yeh nahi kahte kii Wo (Allah) yahaan zameen par hai.
{Kitab As-Sunnah, Safa no.11, no.22, Sanad Sahih}

Scan:
السنة لعبدالله بن أحمد

Adullah Bin Mubarak (rahimahullah) k is qual k baad Imam Zahabi (rahimahullah) farmate hai:
هذا صحيح ثابت عن ابن المبارك، وأحمد رضي الله عنهما

Yeh sahih sabit hai Abdullah Bin Mubarak aur Ahmad Radiallahu Anhuma say.

Imam Zahabi Imam Ahmad Bin Hanbal (Rahimahullah) say yeh alafaz nakal karte hai:
هكذا هوعند نا
Yeh hi wo aqeeda jis par hum hai.

{Kitab-ul-Arsh, 2/188-189, no.161}

Scan:
كتاب العرش

Sheikh-ul-Islaam Ibn Taymiyyah (Rahimahullah) likhte hai:
وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحيحة عن عبد الله بن وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحيحة عن عبد الله بن المبارك المبارك
(Is qual ko) Abdullah Bin Al-Imam Ahmad wagarah ne sahih sanad k saath Imam Abdullah Bin Mubarak say nakal kiya hai.

{Bayaan-ul-Talbees Al-Jameyata (2/43), Radul-Taarus Al-Akal Wal Nakal (3/236) aur Fathwatul Humweyat (91)}

Hafiz Ibn Qayim (Rahimahullah) farmate hai:
وقد صح عنه صحة قريبة من التواتر

Yeh qual Aap (Imam Abdullah Bin Mubarak) say is qadar sahih sabit hai kii mutawatir k qareeb puhanch gaya hai.

{Ijtimatul Jayoush, 1/133}

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s