TARAWEEH 8 RAKA’AT HI SUNNAT HAI AHNAAF KI GAWAHI

1- IMAM IBN HAMMAM AL HANAFI RH likhte hain

 

فَتَحْصُلُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ سُنَّةٌ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ فِي جَمَاعَةٍ

 

Ki is sab ka HAASIL (nateeja) ye hai ki QAYAM E RAMAZAN (TARAWEEH) 11 RAKA’AT MA’A WITR , JAMA’AT ke sath SUNNAT hai

 

[[ FATAHUL QADEER SHARAH AL HIDAYAH JILD 1 SAFA 485,486]]

SCAN

PicsArt_1434216885181

 

2- IMAM SAYYAD AHMAD AL TAHTAWI HANAFI RH likhte hain

 

لأنّ النبي عليه الصلٰوة والسلام  لم يصلها عشرين،بل ثماني

 

Kyonki NABI SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ne 20 (RAKA’AT) nahi padhi balki 8 RAKA’AT padhi

 

[[ HAASHIYA AL TAHTAWI ALAL DURR AL MUKHTAR JILD 1 SAFA 295] ]

SCAN

PhotoGrid_1433582385965

 

3- IMAM IBN NUJAIM AL MISRI AL HANAFI RH ne IBN HAMMAM AL HANAFI RH se BATAUR E IQRAR NAQAL kiya

 

فَإِذَنْ يَكُونُ الْمَسْنُونُ عَلَى أُصُولِ مَشَايِخِنَا ثَمَانِيَةٌ مِنْهَا وَالْمُسْتَحَبُّ اثْنَا عَشَرَ

 

Ki pas is tarah hamare MASHAIKH ke USOOL par in me se 8 (RAKA’TEN) MASNOON aur 12 (RAKA’TEN) MUSTAHAB ho jati hain

 

[[ AL BAHAR UL RAAIQ SHARAH KANZ UL DAQAIQ JILD 2 SAFA 72] ]

SCAN

PhotoGrid_1433746495699

 

IMAM IBN HAMMAM WAGAIRAH KA 8 KE BAAD 12 RAKA’TON KO MUSTAHAB KEHNA HANAFIYON WA TAQLEEDIYON KE IS QAUL KE SARASAR KHILAF HAI KI “20 RAKA’AT TARAWEEH SUNNAT E MUAKKIDAH HAI AUR ISSE KAM YA ZYADA JAYEZ NAHI”

 

4- IMAM MULLA ALI QARI AL HANAFI RH likhte hain

 

فتحصل من هذا كله ان قيام رمضان سنة اِحدي عشرة بالوتر في جماعة فعله عليه الصلاة والسلام

 

Ki in sab ka HAASIL (NATEEJA) ye hai ki QYAM E RAMAZAN (TARAWEEH) 11 RAKA’AT MA’A WITR, JAMA’AT ke sath SUNNAT hai ye AAP SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ka AMAL hai

 

[[ MIRQAT UL MAFATIH SHARAH MISHKAT UL MASABIH JILD 3 SAFA 345] ]

SCAN

PhotoGrid_1433408008180

 

5- MUHAMMAD AHSAN NANOTWI AL HANAFI likhte hain

 

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها عشرين بل ثمانياً

 

Kyonki NABI SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ne 20 RAKA’AT nahi padhi balki 8 RAKA’AT padhi

 

[[ HASHIYA KANZUL DAQAIQ SAFA 36 HASHIYA 4] ]

 

SCAN NOT AVAILABLE

 

6- ABDUL SHAKOOR LAKHNAWI AL HANAFI likhte hain

 

Ki agar cha NABI SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM se 8 RAKA’AT TARAWEEH MASNOON hai aur ek ZA’EEF RIWAYAT me IBN ABBAS RZ se 20 RAKA’AT bhi magar….

 

[[ ILM UL FIQH SAFA 195 HASHIYA] ]

SCAN

PhotoGrid_1433747386423

 

7- ABDUL HAYY LAKHNAWI AL HANAFI RH likhte hain

 

Ki AAP SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ne TARAWEEH 2 tarah ADAA ki hai (1) 20 RAKA’ATEN BE JAMA’AT…lekin is RIWAYAT ki SANAD ZA’EEF hai …(2) 8 RAKA’ATEN aur 3 RAKA’AT WITR BA JAMA’AT…

 

[[ FATAWA ABDUL HAYY JILD 1 SAFA 331,332] ]

 

SCAN NOT AVAILABLE

 

8- KHALEEL AHMAD SAHARANPURI AL HANAFI likhte hain

 

Ki ALBATTA BA’Z ULAMA ne jaise IBN HAMMAM RH ne 8 ko SUNNAT aur ZAAID ko MUSTAHAB likha hai so ye QAUL QABIL E TA’AN ke nahi

 

Ek doosre safa par likhte hain

 

Ki aur SUNNAT E MUAKKIDAH hona TARAWEEH ka 8 RAKA’AT to BILITTEFAQ hai agar KHILAF hai to 12 me hai

 

[[ BARAHEEN UL QATIYA SAFA 8,195] ]

SCAN

PhotoGrid_1434349322709

 

9- MUHAMMAD YUSUF BANAWRI AL HANAFI likhte hain

 

فلا بد من تسليم أنه صلى الله عليه وسلم صلّى التراويح ايضاً ثماني ركعات

 

Ki pas ye TASLEEM karna ZAROORI hai ki AAP SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ne 8 RAKA’AT TARAWEEH bhi padhi hai

 

[[ MA’ARIF UL SUNAN JILD 5 SAFA 543] ]

 

SCAN NOT AVAILABLE

 

10- MAULANA YUSUF LUDHYANWI AL HANAFI HAZARAT JABIR RZ ki 11 RAKA’AT se MUTA’ALLIQ ek RIWAYAT NAQAL karne ke baad kahte hain

 

Ki is tarah AAP SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ki RAZAMANDI ki bina par ye SUNNAT hui

 

[[ HAYAT US SAHABA JILD 3 SAFA 165] ]

SCAN

PhotoGrid_1434529902642

 

11- MAULANA MUHAMMAD ZAKARIYAH KANDHALWI AL HANAFI farmate hain

 

“لاشك في أنّ تحديد التراويح في عشرين ركعة لم يثبت مرفوعا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح على أصول المحدثين وماورد فيه من رواية ابن عباس رضي الله عنهمامتكلّم فيها على أصولهم

 

Ki YAQEENAN MUHADDISEEN ke USOOLON ke MUTABIQ 20 RAKA’AT NAMAZ E TARAWEEH NABI KAREEM SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM se MARFOOAN SABIT nahi balki IBN ABBAS WALI RIWAYAT MUHADDISEEN ke USOOLON ke MUTABIQ MAJROOH hai SABIT nahi

 

[[ AUJAZ UL MASALIK ILA MUATTA IMAM MALIK JILD 2 SAFA 534] ]

SCAN

PhotoGrid_1434536348538

 

12- SHAH WALIULLAH MUHADDIS DEHLAWI AL HANAFI RH farmate hain

 

از فعل آنحضرت صلعم یازدہ رکعت ثابت شدہ و در قیام رمضان

 

Ki RASOOLULLAH SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ke AMAL se 11 RAKA’AT ek SABIT SHUDA HAQEEQAT hai

[[ AL MUSAFFA SHARAH AL MUATTA SAFA 175] ]

SCAN

PhotoGrid_1434613912466

13- AHMAD ALI SAHARANPURI AL HANAFI farmate hain

فتحصل من هذا كله ان قيام رمضان سنة احدي عشة ركعة بالوتر فى جماعة

Ki in sab ka HASIL (NATEEJA) ye hai ki WITR ke sath NAMAZ E TARAWEEH JAMA’AT ke sath sirf 11 RAKA’AT hi SABIT hai

[[ HASHIYA BUKHARI SHAREEF JILD 1 SAFA 154] ]

 

SCAN

PhotoGrid_1434529970631

14- HASAN BIN AMMAR BIN ALI SHARNABLANI AL HANAFI farmate hain

وصلاتها بالجماعة سنة كفاية” لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالجماعة إحدى عشر ركعة بالوتر

(Ki aur iski BAJAMA’AT NAMAZ SUNNAT E KIFAYA hai) kyon ki ye SABIT hai ki AAP SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ne JAMA’AT ke sath 11 RAKA’ATEN MA’A WITR padhi hain

[[ MARAQI UL FALAH SHARAH NOOR UL EEZAH SAFA 159] ]

 

SCAN

PhotoGrid_1433408981011

15- MAULANA ANWAR SHAH KASHMIRI AL HANAFI farmate hain

ولا مناص من تسليم أن تراويحه كانت ثمانية ركعات ولم يثبت في رواية من الروايات أنه صلى التراويح والتهجد على حدة في رمضان

Ki aur iske TASLEEM karne se koi CHUTKARA nahi hai ki AAP SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ki TARAWEEH 8 RAKA’AT thi aur RIWAYATON me kisi ek RIWAYAT me bhi ye SABIT nahi ki AAP SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ne RAMAZAN me TARAWEEH aur TAHAJJUD ALAHIDAH padhi hon

Aur thoda aage chal kar farmate hain

وأما النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فصح عنه ثمان ركعات، وأما عشرون ركعة فهو عنه بسند ضعيف وعلى ضعفه اتفاق

Ki rahe NABI SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM to AAP SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM se 8 RAKA’ATEN SABIT hain aur rahi 20 RAKA’ATEN to wo AAP SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM se ZA’EEF SANAD ke sath hai aur iske ZA’EEF hone par SAB ka ITTEFAQ hai

[[ ARF US SHUZI SHARAH SUNAN TIRMIZI JILD 2 SAFA 208] ]

 

SCAN

PhotoGrid_1433407497394

 

ALLAH HUM SAB KO HAQ SAMAJHNE KI TAUFEEQ DE AAMEEN

 

MINJANIB==>AMIR ADNAN

Advertisements

One thought on “TARAWEEH 8 RAKA’AT HI SUNNAT HAI AHNAAF KI GAWAHI

  1. Pingback: 20 Rakat Taraweeh Ke Dalail Ka Tahqiqi Jaiyeza- Muhaddiseen Ke Usool Ki Roshni Me | Iqra'

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s