Iftar K Waqt Dua (Allahumma! Laka Sumtu Wa ‘Ala Rizqika Aftartu) Padne Wali Hadith Sabit Nahi Hai

Iftar K Waqt Dua (Allahumma! Laka Sumtu Wa ‘Ala Rizqika Aftartu) Padne Wali Hadith Sabit Nahi Hai:

Rewayat:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ” أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ»

Mu’adh Bin Zahra say marwi hai kii Nabi ﷺ Iftar k waqt yeh dua padte thy: “Allahumma! Laka Sumtu Wa ‘Ala Rizqika Aftartu” , “Aa Allah! Main ne Tere liya roza rakha aur Tere hi riziq par khool raha hoon”

{Sunan Abu Dawud, Hadith no.2358}

Tahqiq: Yeh rewayat 2 waja say da’if hai:

1.Yeh rewayat mursal kyunkii Mu’adh Bin Zahra ne Rasoolullah ﷺ ka zamana nahi paya hai.

2. Mu’adh Bin Zahra majhool hai, Imam Ibne Hibban (Rahimahullah) k siwa In ko kisne b siqa nahi kaha hai.

Rewayat Ko Daif Kahne Walay Muhadithseen:

Is rewayat ko daragzail Muhadithseen ne daif qarar diya hai:

[1] Imam Nawawi (Rahimahullah) is rewayat k bare mein farmate hai:

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا

Yeh rewayat mursal (daif) hai.

{Al-Majmu’a Sharahul Mazhab Lil Nawawi, Jild no.6, Safa no.362}

[2]Hafiz Ibne Hajar (Rahimahullah) is rewayat k bare mein farmate hai:

وَهُوَ مُرْسَلٌ

Aur yeh rewayat mursal (daif) hai.

{Al-Talkheesul Habeer Li Ibne Hajar, Jild no.2, Safa no.389}

[3]Imam Ibne Malqeen (Rahimahullah) is rewayat k bare mein farmate hai:

وَهَذَا إِسْنَاد حسن لكنه مُرْسل؛ معَاذ بن زهرَة لم يدْرك النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

Aur yeh sanad hasan hai laykin mursal hai, Mu’adh Bin Zahra ne Nabi ﷺ ko nahi paya hai.

{Al-Badrul Muneer, Jild no.5, Safa no.710}

[4]Imam Ibne Aseer (Rahimahullah) is rewayat k bare mein farmate hai:

أخرجه أبو داود، وهو مرسل

Is hadith ko Abu Dawud ne rewayat kiya hai, Aur yeh rewayat mursal (daif) hai.

{Jamiul Usool Li Ibne Aseer, Jild no.6, Safa no.378, Hadith no.4560}

[5]Imam Wali-u-Deen Tabrazee (Rahimahullah) is rewayat k bare mein farmate hai:

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مُرْسلا

Abu Dawud ne is hadith mursal (daif) bayaan kiya hai.

{Mishkaat, Hadith no.1994}

[6]Imam Mizee (Rahimahullah) ne b is k mursal (daif) hone ki taraf ishara kiya hai.

{Tahzeebul Kamaal, Jild no.28, Safa no.122, Raqam no.6026}

[7]Imam Jalalu-Deen Soyuti is rewayat k bare mein farmate hai:

عَن معَاذ بن زهرَة مُرْسلا

Mu’adh Bin Zahra ne is hadith ko mursalan rewayat kiya hai.

{Al-Fathul Kabeer, Jild no.2, Safa no.327, Hadith no.8993}

Note no.1: Agar koi kahta hai Sheikh Albani (Rahimahullah) ne is rewayat ko Misqaat ki tahqiq {Hadith no.1994} mein hasan kaha hai toh araz hai kii Sheikh Albani (Rahimahullah) ne Irwalul Galeel {4/38} mein is baat say roju kiya hai aur is hadith ko daif qarar diya hai.

Note no.2: Baaz hazraat yeh rewayat pesh karte hai:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَامَ ثُمَّ أَفْطَرَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ»

{Musanaf Ibne Abi Shaiba, Jild no.2, Safa no.344, Hadith no.9744}

Jawab: Is rewayat mein Abu Huraira (Radiallahu Anhu) ka naam likhna galat hai, Asal mein Abu Zahra Mu’adh Bin Zahra hai jiski kuch dalail pesh khidmat hai:

Dalil no.1: Yeh alfaaz jis nukhay mein hai us mein wo galti hai:

[1]Musanaf Ibne Abi Shaiba k Muhaqiq Abu Muhammad Usama Bin Ibrahim Bin Muhammad ne 9 nuskhu ko saamne rakh kar Musanaf ko publish kiya hai, Unhoo ne saaf alfaaz mein likha hai kii yeh galti hai, Un k alfaaz yeh hai:

كذا في (ھ)، (ث)، (و)، ووقع في المطبوع، (خ): (هريرة) خطأ  
{Musanaf Ibne Abi Shaiba, Jild no.4, Safa no.151, Hadith no.9734, Hasha no.6}

[2]Musanaf Ibne Abi Shaiba k Muhaqiq Sheikh Muhammad Owama Hanafi ne b Abu Zahra Mu’adh Bin Zahra hi likha hai nakii Abu Huraira likha hai.

{Musanaf Ibne Abi Shaiba, Jild no.6, Safa no.329, Hadith no.9837}

Dalil no.2:

Mu’adh Bin Zahra k shagiridu mein Hussain Bin Abdur Rehman Salmi mojood hai.

{Tahzeebul Kamaal, Jild no.28, Safa no.122, Raqam no.6026}

Hussain Bin Abdur Rehman Salmi k shagiridu mein Muhammad Bin Fazail mojood hai.

{Tahzeebul Kamaal, Jild no.6, Safa no.521, Raqam no.1358}

Dalil no.3: Mu’adh Bin Zahra ki mulaqat Abu Huraira (Radiallahu Anhu) say qata’an sabit nahi hai.

Dalil no.4: Imam Nawawi (Rahimahullah) is rewayat k bare mein farmate hai:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَغَرِيبٌ لَيْسَ معروف

            

Abu Huraira ki hadith gareeb hai, yeh ma’aroof nahi hai.
{Al-Majmu’a Sharahul Mazhab Lil Nawawi, Jild no.6, Safa no.362}

Note no.3: Baaz hazraat yeh dua padte hai:

اللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ امنْتُ [وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ] وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

Is dua ki koi asal nahi hai, Pata nahi hai kis kazaab ne yeh alfaaz is hadith mein gusaee hai, Jhootu Par Allah Ki Lanat Ho.

Shawahid: Is rewayat k shawahid pesh-e-khidmat hai:

Rewayat no.1:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ، نَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو “

{Al-Muajamul Awsat Li Tabrani, Jild no.7, Safa no.298, Hadith no.7549}

Tahqiq: Yeh rewayat jhoote hai kyunkii Dawood Bin Zibriqaan jhoota rawe hai:

[1]Imam Yahiya Ibne Ma’een (Rahimahullah) farmate hai:

لَيْسَ حَدِيثه بِشَيْء

Yeh koi cheez nahi hai.

{Tareekh-e-Ibne Ma’een Rewayat-e-Dawri, Jild no.4, Safa no.253, Raqam no.4227, Jarah Wat Tadeel, Jild no.3, Safa no.413, Raqam no.1885, Sanad Sahih}

[2]Imam Abu Hatim Razi (Rahimahullah) farmate hai:

ضعيف الحديث ذاهب الحديث.

Yeh daiful hadith hai, hadith mein kise kaam ka nahi hai.

{Jarah Wat Tadeel, Jild no.3, Safa no.413, Raqam no.1885, Sanad Sahih}

[3]Imam Abu Zurah Razi (Rahimahullah) farmate hai:

واهي الحديث…. متروك الحديث.

Hadith mein daif hai…Matrookul hadith hai.

{Dua’afa Li Abi Zurah Razi, Jild no.2, Safa no.391 aur 429}

[4]Imam Jozijaani (Rahimahullah) farmate hai:

كذاب

Bohut bada jhoota hai.

{Ahwaalu Ar-Rijaal, Safa no.187, Raqam no.176}

[5]Imam Nasai (Rahimahullah) farmate hai:

لَيْسَ بِثِقَة

Yeh siqa nahi hai.

{Dua’afa Wa Matrokeen, Safa no.38, Raqam no.181}

[6]Imam Ijlee (Rahimahullah) farmate hai:

ضَعِيف الحَدِيث

Daiful hadith hai.

{Siqaat Lil Ijlee, Jild no.1, Safa no.340, Raqam no.421}

[7]Imam Abu Dawud (Rahimahullah) farmate hai:

تُرِكَ حديثه…. ضعيف

Is ki hadith ko tarak kiya gaya hai….Yeh daif hai.

{Sowalaat-e-Abi Ubaid Al-Aajuri, Safa no.158 aur 167, Raqam no.140 aur 158, Dosra Nuskha, Jild no.1, Safa no.303 aur 309, Raqam no.494 aur 511}

[8]Imam Yaqoob Bin Shaibah (Rahimahullah) farmate hai:

متروك الحديث

Matrookul hadith hai.

{Tareekh-e-Bagdad, Jild no.9, Safa no.323, Dosra Nuskha, Jild no.8, Safa no.354, Sanad Sahih}

[9]Imam Ibne Hibban (Rahimahullah) ne isko Al-Majroheen mein zikr kiya hai.

{Al-Majroheen, Jild no.1, Safa no.292, Raqam no.327}

[10]Imam Ibne Aadi (Rahimahullah) ne inko Al-Kamil mein zikr kiya hai.

{Al-Kamil, Jild no.3, Safa no.634, Raqam no.634}

[11]Imam Ibne Jozi (Rahimahullah) ne Dhuafa mein zikr kiya hai.

{Dhuafa Wal Matrokeen, Jild no.1, Safa no.217, Raqam no.1990}

[12] Imam Abu Fazal Muhmmad Bin Tahir Bin Ali Bin Ahmad Al-Maqdasi (Rahimahullah) farmate hai:

هُوَ غير ثِقَة… مَتْرُوك الحَدِيث

{Zakheeratul Hufaaz, Jild no.1 aur 2, Safa no.433 aur 942, Hadith no.589 aur 1947}

[13]Imam Ukayli (Rahimahullah) ne Dhuafa mein zikr kiya hai.

{Dhuafa Lil Ukayli, Jild no.2, Safa no.34, Raqam no.456}

[14]Imam Zahabi (Rahimaullah) ne Dhuafa mein zikr kiya hai.

{Deewaan Adh-Dhu’afaa Wal-Matrookeen, Safa no.125, Raqam no.1313}

[15]Hafiz Ibne Hajar (Rahimahullah) farmate hai:

متروك

Matrook hai.

{Taqreeb At-Tahzeeb, Safa no.198, Raqam no.1785, Al-Talkheesul Habeer Li Ibne Hajar, Jild no.2, Safa no.389}


Rewayat Ko Daif Kahne Walay Muhadithseen:

1.Hafiz Ibne Hajar (Rahimahullah) is rewayat k bare mein farmate hai:

وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ دَاوُد بْنُ الزِّبْرِقَانِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ

Aur is ki sanad daif hai, is mein Dawood Bin Zibriqaan hai aur wo matrook hai.

{Al-Talkheesul Habeer Li Ibne Hajar, Jild no.2, Safa no.389}

2.Imam Haisami (Rahimahullah) is rewayat k bare mein farmate hai:

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

Is rewayat ko Tabrani ne Awsat mein rewayat kiya hai, aur is mein Dawood Bin Zibraqaan hai aur wo daif hai.

{Majmua Zawaid, Jildno.3, Safa no.156, Hadith no.4892}

3.Imam Shawkani (Rahimahullah) is rewayat k bare mein farmate hai:

وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ فِيهِ دَاوُد بْنُ الزِّبْرِقَانِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ

Aur is ki sanad daif hai, is mein Dawood Bin Zibriqaan hai aur wo matrook hai.

{Naylul Awtar, Jild no.4, Safa no.262}

Rewayat no.2:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الزَّيَّاتُ , ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى , ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»

{Sunan Darqutni, Jild no.3, Safa no.156, Hadith no.2280}

Tahqiq: Yeh rewayat 2 waja say jhoote hai:

1.Abdul Muluk Bin Haroon jhoota rawe hai:

[1]Imam Yahiya Ibne Ma’een (Rahimahullah) farmate hai:

كَذَّاب

Bohut bada jhoota hai.

{Tareekh-e-Ibne Ma’een Rewayat-e-Dawri, Jild no.3, Safa no.350, Raqam no.1688}

[2]Imam Ahmad Bin Hanbal (Rahimahullah) farmate hai:

ضَعِيف الحَدِيث

Daif-ul-hadith hai.

{Kitabul Ilal Wa Ma’arifatur Rejaal Li Imam Ahmad Bin Hanbal, Jild no.2, Safa no.371, Raqam no.2648, Dua’afa Lil Ukayli, Jild no.3, Safa no.38, Raqam no.995, Sanad Sahih, Jarah Wat Tadeel, Jild no.5, Safa no.374, Raqam no.1748, Sanad Sahih}

[3]Imam Bukhari (Rahimahullah) farmate hai:

مُنكَرُ الحديثِ.

Munkarul hadith hai.

{Tareekh-e-Kabeer Lil Bukhari, Jild no.5, Safa no.436, Raqam no.1423, Tareekhul Awsat Lil Bukhari, Jild no.2, Safa no.261, Raqam no.2536, Dua’afa Lil Bukhari, Safa no.87, Raqam no.225}

[4]Imam Abu Hatim Razi (Rahimahullah) farmate hai:

متروك الحديث ذاهب الحديث.

Matrookul hadith hai, hadith mein kise kaam ka nahi hai.

{Jarah Wat Tadeel, Jild no.5, Safa no.374, Raqam no.1748, Sanad Sahih}

[5]Imam Abu Zurah Razi (Rahimahullah) ne Aap ko Dua’afa mein zikr kiya hai.

{Dua’afa Li Abi Zurah Razi, Jild no.2, Safa no.634, Raqam no.194}

[6]Imam Jozijaani (Rahimahullah) farmate hai:

دجال كذاب

Dajaal, bohut bada jhoota hai.

{Ahwaalu Ar-Rijaal, Safa no.101, Raqam no.77}

[7]Imam Nasai (Rahimahullah) farmate hai:

مَتْرُوك الحَدِيث

Matrookul hadith hai.

{Dua’afa Wa Matrokeen, Safa no.70, Raqam no.384}

[8]Imam Ibne Hibban (Rahimahullah) farmate hai:

يضع الحَدِيث

Yeh hadith gadta tha.

{Al-Majroheen, Jild no.2, Safa no.133, Raqam no.731}

[9]Imam Sa’adi (Rahimahullah) farmate hai:

دجال كذاب.

Dajaal, bohut bada jhoota hai.

{Jarah Wat Tadeel, Jild no.6, Safa no.529, Raqam no.1448, Sanad Hasan}

[10]Imam Ibne Aadi (Rahimahullah) ne Aap ko Al-Kamil mein zikr aur Aap ki rewayat k bare mein farmate hai:

وهذا الحديث باطل بهذا الإسناد، وَعَبد الملك بْن هارون لَهُ أحاديث غرائب، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ عَن الصحابة مِمَّا لا يُتَابِعُهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ.

Aur yeh hadith is sanad k saath batil hai, aur in k pass gareeb ahadith hai yeh apne baap say, wo apne baap say wo sahaba say rewayate karte hai jin par iski koi matabat nahi karta hai.

{Jarah Wat Tadeel, Jild no.6, Safa no.529, Raqam no.1448}

[11]Imam Asbahani (Rahimahullah) farmate hai:

روى عَن أَبِيه مَنَاكِير

Yeh apne baap say munkar ahadith bayaan karta hai.

{Dua’afa Lil Asbahani, Safa no.105, Raqam no.132}

[12]Imam Darqutni (Rahimahullah) farmate hai:

متروك يكذب

Matrook, jhoota hai.

{Sowalatul Barqani, Safa no.40, Raqam no.252}

[13]Imam Hakim (Rahimahullah) farmate hai:

ذاهب الحديث جدا

Yeh hadith mein bohut gaya guzra hai.

{Sowalaat Masood Bin Ali Sajzi, Safa no.203, Raqam no.256}

Aur farmate hai:

روى، عَن أبيه أحاديث موضوعة

Yeh apne baap say jhoote ahadith bayaan karta tha.

{Al-Madkhal Lil Hakim, Safa no.170, Raqam no.129}

[14]Imam Abu Fazal Muhmmad Bin Tahir Bin Ali Bin Ahmad Al-Maqdasi (Rahimahullah) ne farmaya:

كَذَّاب…. يَضَعُ الْحَدِيثَ.

Bohut bada jhoota hai….hadith gadta tha.

{Zakheeratul Hufaaz, Jild no.4, Safa no.2358, Hadith no.5470, Tazkiratul Hufaaz, Safa no.53, Hadith no.105}

[15]Imam Yaqoob Bin Sufiyan (Rahimahullah) farmate hai:

ضَعِيفٌ لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ.

Daif hai, is ki hadith koi cheez nahi hai.

{Al-Ma’arifat Wat Tareekh, Jild no.3, Safa no.56}

[16]Imam Zahabi (Rahimahullah) farmate hai:

عبد الْملك كَذَّاب.

Abdul Muluk bohut bada jhoota hai.

{Talkhees Kitabul Mozouaat, Safa no.161, Raqam no.353}

Aur farmate hai:

قلت: واتهم بوضع حديث

Main kahta hoon: yeh hadith gadne mein mutham hai.

{Mezaanul Atidaal, Jild no.2, Safa no.667, Raqam no.5259}

[17]Imam Ibne Jozi (Rahimahullah) In ki hadith bare mein farmate hai:

هَذَا حَدِيث مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Yeh hadith Nabi ﷺ par jhoot hai.

{Mozouaat Li Ibne Jozi, Jild no.2, Safa no.197}

[18]Imam Ibne Shaheen (Rahimahullah) ne Aap ko Dua’afa mein zikr kiya hai.

{Dua’afa, Safa no.133, Raqam no.418}

[19]Imam Ukayli (Rahimahullah) ne Aap ko Dua’afa mein zikr kiya hai aur Aap ki rewayat k bare mein farmaya:

وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ، وَلَا أَصْلَ لَهُ عَنْ ثِقَةٍ

Aur is par is ki koi mutabat nahi karta hai aur na hi siqa rawe say is ki asal hai.

{Dua’afa Lil Ukayli, Jild no.3, Safa no.37, Raqam no.995}

[20]Imam Haisami (Rahimahullah) farmate hai:

وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

Aur yeh matrook hai.

{Majmua’a Zawaid, Jild no.2, Safa no.222, Raqam no.3335}

[21] Hafiz Ibne Hajar (Rahimahullah) ne Aap ki rewayat ko daif qarar diya hai.

{Al-Talkheesul Habeer Li Ibne Hajar, Jild no.2, Safa no.389}

[22]Imam Ibnul Qayyim (Rahimahullah) ne Aap ki rewayat ko gair sabit qarar diya hai.

{Zaidul Ma’aad, Jild no.2, Safa no.49}

[23]Imam Sakhawi (Rahimahullah) farmate hai:

وهو متروك

Aur yeh matrook hai.

{Al-Maqasidul Hasana, Safa no.681, Hadith no.1211}

[24] Imam Ibne Malqeen (Rahimahullah) farmate hai:

وهو متروك بالاتفاق، حتى قيل فيه: وإنه دجّال.

Aur yeh bilitifaaq matrook hai hataki kaha jata hai kii dajaal hai.

{Mukhtasar Talkhees, Jild no.7, Safa no.3158, Raqam no.1057}

2.Haroon Bin Antarat Mukhtalif Feehi rawe hai.

{Meezaanul Atidaal, Jild no.4, Safa no.284, Raqam no.9165}


Rewayat Ko Daif Kahne Walay Muhadithseen:

Is rewayat ko daragzail Muhadithseen ne daif qarar diya hai:

1.Imam Ibnul Qayyim (Rahimahullah) is rewayat k bare mein farmate hai:

وَلَا يَثْبُتُ

Aur yeh sabit nahi hai.

{Zaidul Ma’aad, Jild no.2, Safa no.49}

2.Imam Ibne Malqeen (Rahimahullah) is rewayat k bare mein farmate hai:

وَفِي إسنادهما عبد الْملك بنَ هَارُون، وَقد ضَعَّفُوهُ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: هُوَ وَأَبوهُ ضعيفان. وَقَالَ يَحْيَى: عبد الْملك كَذَّاب. زَاد السَّعْدِيّ: دجال. وَقَالَ ابْن حبَان: وَضاع

Aur is sanad mein Abdul Muluk Bin Haroon hai, aur inko daif qarar diyagaya hai, Imam Darqutni ne kaha daif hai, Yahiya ne kaha bohut bada jhoota haai, Sa’aadi ne kaha dajaal hai, aur Ibn Hibban ne kaha hadith gadta tha.

{Al-Badrul Muneer, Jild no.5, Safa no.710}

3.Imam Nawawi (Rahimahullah) is rewayat k bare mein farmate hai:

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُسْنَدًا مُتَّصِلًا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Aur Darqutni ne Ibne Abbas say is rewayat ko mutasilan daif sanad k saath rewayat kiya hai.

{Al-Majmu’a Sharahul Mazhab Lil Nawawi, Jild no.6, Safa no.362}

4.Hafiz Ibne Hajar (Rahimahullah) is rewayat k bare mein farmate hai:

وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ
Aur Tabarani ne Al-Kabeer mein aur Darqutni ne Ibne Abbas say daif sanad k saath rewayat kiya hai.

{Al-Talkheesul Habeer Li Ibne Hajar, Jild no.2, Safa no.389}

5.Imam Haisami (Rahimahullah) is rewayat k bare mein farmate hai:

وَفِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هَارُونَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

Is mein Abdul Muluk Bin Haroon hai aur wo daif hai.

{Majmua Zawaid, Jildno.3, Safa no.156, Hadith no.4893}

Note: Is rewayat ka ek shawahid hai:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ وَاقِدٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ خَالِدِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

يَا عَلِيُّ إِذَا كُنْتَ صَائِمًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقُلْ بَعْدَ إِفْطَارِكَ: اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

{Musnad Haris, Jild no.1, Safa no.526, Hadith no.469, Tarteebul Aamaliyul Khamyesyatu Lil Shagri, Jild no.1, Safa no.313, Hadith no.1092}

Tahqiq: Yeh jhoote hai kyunkii Hamaad Bin Umaro jhoota rawe hai. {Mezaanul Atidaal, Jild no.1, Safa no.598, Raqam no.2262}

Compiled By Yasiir Mahi

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s