Hazrat Abdullah Bin Masood (Radiallahu Anhu) Ka Aqeeda

Ibn Masood (Radiallahu Anhu) Ka Aqeeda Tha Kii Allah Arsh Par Mustawi Hai:


1.Hazrat Abdullah Ibn Masood (Radiallahu Anhu) farmate hai:

مَا بَيْنَ سَمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَبَيْنَ الْكُرْسِيِّ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَالْعَرْشُ فَوْقَ السَّمَاءِ، وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَوْقَ الْعَرْشِ، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ

Aasmaan-e-Duniya aur dosray aasmaan k darmeyaan 500 saal ka fasela hai aur har aasmaan k darmeyaan 500 saal ka fasela hai, Saatoway (7th) aasmaan say kursi k darmeyaan 500 saal ka fasela hai aur kursi aur paani k darmeyaan 500 saal ka fasela hai, arsh paane par hai aur Allah Ta’ala arsh par hai aur tumharay aamaal ko jaanta hai.

{Kitabut Tawheed Li Ibn Khuzama, Safa no.244, Hadith no.150, Sanad Sahih}

Scan: http://i.imgur.com/I8tF7OT.jpg

Continue reading

Advertisements

Allah Arsh Par Hai Ahadith Ki Roshni Mein

1.Rasoolullah ﷺ ne farmaya: ((أَيْنَ اللَّهُ؟)) Allah kahan hai? Toh Londe ne araz kiye: ((فِى السَّمَاءِ)) Asman par hai, Aap ﷺ ne farmaya: Main koon hoon? Londe ne kaha: Allah k Rasool, Aap ﷺ ne farmaya: Isay aazad kardo yeh mumin awrat hai.

{Sahih Muslim, Kitab-ul-Tawheed, Hadith no.537}

Continue reading

Hazrat Umar(Radiallahu Anhu) Ka Aqeeda

Hazrat Umar (Radiallahu Anu) farmate hai: “Qayamat k din zameen k Qazi k liye asmaan k Qazi (Allah Ta’alah) ki taraf say halaqat hai, siwai us admi k jisne adal ka hukum diya, haq k saath fisela kiya aur khahish-e-nafas, rishtadari, ragbat aur mohabbat ki bina par fisela nahi kiya aur Allah Ta’alah ki kitab ko apne ankho k samne aayena bana liya”

{Ar-Rad Ala Bishr Al Mirrisi (Safa no.104), Al-Alu (Safa no.103), Sanad Sahih}

Scan:
رد الدارمي على بشر المريسي

Scan:
Al-Ulu

Abu Bakr Siddeeq (Radiallahu Anhu) Ka Aqeeda

Jab Nabi Rehmat (Sallallahu Alaihi Wasallam) ki wafaat hue toh Sayidena Abu Bakr Siddeeq (Radiallahu Anhu) ne farmaya:

“Jo shakhz Muhammad (Sallallahu Alaihi Wasallam) ki ibadat karta tha toh (wo jaanlay kii) Muhammad (Sallallahu Alaihi Wasallam) ki moat aa chuki hai aur jo shakhz Allah Ta’alah ki ibadat karta tha toh Allah Ta’alah aasmanu k upar zinda hai,Usko kabi moat nahi aayege”

{Masnad Bazar (1/182-183, Hadith no.103), Tareekh-e-Kabeer Lil Bukhari (1/201-202, no.623)} Continue reading

Rab’ya Bin Abdur Rehman Tabi (M.136 Hijri) (Rahimahullah) Ka Aqeeda

Imam Sufiyan (Rahimahullah) kahte hai kii Main Rab’ya Bin Abdur Rehman k pas tha, Aap say ek admi ne pu’cha kii Farman-e-Bari Ta’alah hai:{الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} (Surah Taha, Aayat no.5), Rahman Arsh par kaisay mustawee hai? Toh Aap ne farmaya: “Istawa’a maloom hai, Is ki kifiyat aqal mein aane wali nahi, yeh paigaam Allah Ta’alah ki taraf say hai, Rasoolullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) par Pohanchana laazim tha aur Hum par tasdeeqh karna zoruri hai”

{Al-Ulu Lil Zahabi,Safa no.123, no.111, Sanad Sahih}

Scan:
مختصر العلو للعلي الغفار

Imam Zahabi (Rahimahullah) Ka Farmaan

Imam Zahabi (Rahimahullah) farmate hai:

قلت: الجهمية يقولون: إن الباري تعالى في كل مكان، والسلف يقولون: إن علم الباري في كل مكان، ويحتجون بقوله تعالى (وهو معكم أينما كنتم) [ الحديد: 4 ] يعني: بالعلم، ويقولون: إنه على عرشه استوى، كما نطق به القرآن والسنة.

وقال الاوزاعي، وهو إمام وقته: كنا – والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، ومعلوم عند أهل العلم من الطوائف أن مذهب السلف إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تأويل ولا تحريف، ولا تشبيه ولا تكييف، فإن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات المقدسة.

وقد علم المسلمون أن ذات الباري موجودة حقيقة، لا مثل لها، وكذلك صفاته تعالى موجودة، لا مثل لها.


Jahmi log yeh kahte hai kii Bari Ta’alah har jagah mein hai jabkii Salaf Saleheen kahte hai kii Bari Ta’alah ka ilm har jagah mein hai, Wo is Farman-e-Bari Ta’alah say dalil layte hai: Wo Allah tumharay saath hai jahaan b tum ho {Surah Al-Hadid, Ayat no.4} kii yahaan ilm muraad hai, Allah Ta’alah toh Apnay Arsh par mustawi hai jaisay ki Quran wa Sunnat ne batadeya hai.
Continue reading

Abdullah Bin Mubarak (Rahimahullah) (M.181 Hijri) Ka Aqeeda:

Ali Bin Al-Hussain Shaqiq (Rahimahullah) farmate hai kii: Main ne Imam Abdullah Bin Mubarak say sawal kiya:
كيف ينبغى لنا أن نعرف ربّنا عزّوجلّ؟
Humain Apne Rab Azzwajal ko kis tarha pahchana chahiye?

Toh Abdullah Bin Mubarak ne jawab diya:
قال: على السّمابعة على عرشه، بائن من خلقه ، ولا نقول كماتقول اجهميّة: انّه هاهنا مى لأرض

(Allah Ta’alah) Saatway (7th) asmaan k upar Apnay Arsh par hai, Apne mukhlooq say juda hai, Hum jahmeyu ki tarha yeh nahi kahte kii Wo (Allah) yahaan zameen par hai.
Continue reading